We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Verlofformulier en richtlijnen verlofaanvraag

Het aanvragen van verlof voor uw kind(eren) moet voldoen aan de wet- en regelgeving. De leerplicht is van toepassing en dit wordt gecontroleerd door de leerplichtambtenaar die aan onze school verbonden is.  

Verlof aanvragen
 kunt u alleen doen door het formulier uit de link te downloaden en ingevuld in te leveren bij de directie, waarbij een aanvraag voor vakantieverlof minimaal 8 weken voor aanvang wordt aangevraagd.
Als de verlofaanvraag wordt toegewezen door de directie, wordt in een gesloten envelop een ondertekend verlofformulier meegegeven aan uw kind. Als er geen verlof wordt toegekend kunt u bezwaar aantekenen middels een bezwaarschrift.

Meer informatie omtrent het aanvragen van verlof vindt u in onderstaande downloads:

Richtlijnen verlof aanvragen gemeente Tynaarlo
Richtlijnen verlof aanvragen gemeente Groningen

Het kan voorkomen dat ouders teleurgesteld zijn over het niet toekennen van verlof. Te allen tijde wordt er naar eer en geweten en volgens de richtlijnen gehandeld.
In uitzonderlijke gevallen bepaalt de directie, na te hebben gespard met de leerplichtambtenaar, of de gewichtige omstandigheden buiten wil en invloedssfeer liggen van de ouders om het aangevraagde verlof alsnog toe te kennen.