inloggen
emailadres wachtwoord

tso/bso

Buitenschoolse opvang op Obs Ter Borch 
Voor de buitenschoolse opvang maken onze ouders gebruik van:
  1. Stichting Trias 
  2. BSO de Blokhut  
BSO door Stichting Trias 
Als u voor-, tussen- en/of naschoolse opvang nodig heeft, kunt u gebruikmaken van de opvang van stichting Trias. Trias is een professionele, HKZ gecertificeerde, opvanginstelling die zowel een kinderdagverblijf (de Woelwaters) als een BSO locatie (de Riethut) in het Borchkwartier heeft gehuisvest. Kinderen die gebruik maken van de BSO kunnen ook deelnemen aan de Sport BSO in de sportzaal van het Borchkwartier. Het overblijven wordt verzorgd door een vast team van gekwalificeerde beroepskrachten en enthousiaste vrijwilligers. Aanmelden voor de opvang kan bij de afdeling planning & plaatsing van Trias, telefoon 0592- 338948 Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.stichtingtrias.nl 
BSO door de Blokhut 
BSO de Blokhut biedt Buitenschoolse Opvang aan kinderen van 4-15 jaar. Er zijn verschillende vormen van opvang die los van elkaar kunnen worden afgenomen. VSO (Voorschoolse Opvang) van 7.00 uur tot aan de start van de school. TSO (Tussenschoolse Opvang) van 12.00-13.00 uur. NSO (Naschoolse Opvang), aansluitend op de schooltijd tot 18.30 uur. Opvang tijdens margedagen van 7.30 tot 18.30 uur. Vakantieopvang van 7.30 tot 18.30 uur. Ouders kunnen uit de bovenstaande onderdelen zelf een opvangpakket samenstellen dat zoveel mogelijk aansluit bij hun eigen situatie en specifieke wensen en behoeften. Bij VSO en NSO worden kinderen van de school gehaald/naar de school gebracht door de medewerkers van de Blokhut. 
Tussenschoolse opvang op OBS Ter Borch (TSO)
BSO de Blokhut verzorgt dagelijks de TSO op OBS ter Borch. TSO is mogelijk op structurele (elke week vaste dagen) en incidentele basis (op afroep). In beide gevallen dient u uw kind eerst ingeschreven te hebben bij de Blokhut. TSO is dagelijks van 12.00 uur tot 13.00 uur en op woensdag tot 12.30 uur. Het overblijfmoment wordt begeleid door pedagogisch medewerkers van BSO de Blokhut en gekwalificeerde uitzendkrachten, ondersteund door stagiaires en speciale TSO krachten (mensen die al bij de Blokhut werken als vrijwilliger maar bijvoorbeeld ook ouders die het leuk vinden om TSO te draaien). De achtergrond van de medewerkers van BSO de Blokhut is heel divers, van pedagogisch medewerker tot gymdocent, van kunstenaar en creatief docent tot buitensportinstructeur, zowel op MBO als HBO niveau. Het medewerkersteam biedt elke dag een leuk en afwisselend activiteitenprogramma m.b.t. sport en bewegen, creativiteit en spel. 
Inschrijving TSO 
U kunt uw kind opgeven voor de TSO via het inschrijfformulier. Dit formulier kunt u vinden onder de knop Formulieren/Downloads van onze website. U kunt ook kijken op de website van BSO de Blokhut (via opvang naar TSO). Natuurlijk kunt u het formulier ook opvragen bij de schooldirectie of het kantoor van de Blokhut (tso@bsodeblokhut.nl). Aanmelding incidentele/extra TSO Incidentele of extra opvang kunt u op 2 manieren aanvragen:  •via de mail tso@bsodeblokhut.nl of•via de telefoon 050-5268813Kosten en betalingen  Kosten voor structurele TSO (vaste dagen) bedragen € 3,10 per keer, voor incidentele of extra TSO vragen we € 3,60. Betalingen vinden plaats eenmaal per maand, via automatische incasso op de 15e van elke maand. 
Informatie 
Heeft u nog vragen of mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen via de mail en telefoon,
tso@bsodeblokhut.nl of 050 5268813. 
TSO coördinator: Gerda Belga (ma, di en do morgen).