We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Oudercontact en ouderportaal Parro

School en ouders zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom verwachten wij van ouders dat zij hun kind ondersteunen en begeleiden bij schoolgerelateerde activiteiten. Wij zorgen er op onze beurt voor dat uw kind zich op school net zo veilig voelt als thuis.
In gesprek gaan en blijven met de ouders vinden wij erg belangrijk. We hebben daarom verschillende manieren om met elkaar te communiceren.

Ouderportaal Parro
Alle ouders krijgen een activatielink toegestuurd om in te loggen in ouderportaal Parro. De leerkracht of schoolleiding plaatst in Parro berichten om u te informeren m.b.t. de gang van zaken in de groep, mededelingen, handige weetjes, huiswerk, activiteiten, etc.
We verwachten van elk gezin dat ten minste één van de ouders/ verzorgers een geactiveerd account heeft en de berichten die hierin geplaatst worden leest. Ouders mogen van school verwachten dat er tijdig en voorspelbaar gecommuniceerd wordt. 
Heeft u (nog) geen activatielink toegestuurd gekregen? Neem dan contact op met de school of leerkracht van uw kind.
Klik hier voor de handleiding om Parro te activeren en te gebruiken.

Informatieavond
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er voor elke groep een informatieavond gehouden. Op deze avond geeft de groepsleerkracht uitleg over het onderwijsaanbod in deze groep. Ook worden dan in de groepen de groepsouders gekozen.

Oudergesprekken
Drie keer per jaar is er een 10-minutengesprek met de groepsleerkracht. Het eerste gesprek is een zogenaamd omgekeerd oudergesprek. U vertelt aan de leerkracht hoe u uw kind ziet en er worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken. In de twee andere oudergesprekken bespreken we de ontwikkeling van uw kind aan de hand van het rapport. Als het nodig is kan er een afspraak gemaakt worden voor een (uitgebreider) vervolggesprek.

Ontmoetingsavonden
Op deze avonden worden ouders in de gelegenheid gesteld om, samen met hun kinderen, te genieten van en mee te werken aan verschillende activiteiten. Zo hebben we o.a. de Lichtjesavond, de Voorspeelavond, de Kerstvieringen en het Muziekfeest.

Ouderbulletin
Twee wekelijks komt er een ouderbulletin uit voor alle ouders met daarin informatie over de school en ons onderwijs, aankondiging van activiteiten en verslagen van kinderen. Dit wordt geplaatst in ouderportaal Parro.