We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Oudercontact

School en ouders zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom verwachten wij van ouders dat zij hun kind ondersteunen en begeleiden bij schoolgerelateerde activiteiten. Wij zorgen er op onze beurt voor dat uw kind zich op school net zo veilig voelt als thuis.
In gesprek gaan en blijven met de ouders vinden wij erg belangrijk. We hebben daarom verschillende contactmomenten:

Informatieavonden
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er voor elke groep een informatieavond gehouden. Op deze avond geeft de groepsleerkracht uitleg over het onderwijsaanbod in deze groep. Ook worden dan in de groepen de groepsouders gekozen.

Oudergesprekken
Drie keer per jaar is er een 10-minutengesprek met de groepsleerkracht d.m.v. omgekeerde oudergesprekken. In dit gesprek bespreken we de ontwikkeling van het kind. Deze gesprekken vinden volgens een rooster plaats. Als het nodig is kunnen ouders of leerkracht een afspraak maken voor een (uitgebreider) vervolggesprek.

Ontmoetingsavonden
Op deze avonden worden ouders in de gelegenheid gesteld om, samen met hun kinderen, te genieten van en mee te werken aan verschillende activiteiten. Zo hebben we o.a. de Lichtjesavond, de Voorspeelavond, de Kerstvieringen en het Muziekfeest.

Ouderbulletin
Twee wekelijks komt er een ouderbulletin uit voor alle ouders met daarin informatie over de school en ons onderwijs, aankondiging van activiteiten en verslagen van kinderen.