We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Missie/visie

Als OBS Ter Borch staan we samen sterk om kinderen in een veilige omgeving te inspireren tot leren met plezier! 

Onze activiteiten richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed en passend onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid. Door middel van onderstaande kernwaarden willen wij voldoen aan de basisbehoeften van het kind (relatie, autonomie en competentie) en ons motto, inspireren tot leren met plezier, daadwerkelijk vormgeven. 

De kernwaarden die we op OBS ter Borch belangrijk vinden:

Talentontwikkeling voor alle leerlingen en leerkrachten
Op onze school willen wij, door het creëren van een stimulerende omgeving en door rekening te houden met de individuele verschillen, onze leerlingen een zo breed mogelijke vorming meegeven. Het ontdekken en laten ontwikkelen van de talenten van ieder kind heeft onze speciale aandacht. Ons schoolklimaat is gericht op talentontwikkeling van zowel leerling als leerkracht.
Kinderen voelen zich veilig en prettig. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en thuis voelen op onze school. Zo ontwikkelen de kinderen zelfvertrouwen, een eigen mening en leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun eigen handelen. In ons onderwijs zijn wij erop gericht om op een speelse en kindgerichte manier de sociale vaardigheden van onze leerlingen te bevorderen. 

Leren met het hoofd, hart en handen
Kinderen leren zowel alleen als met anderen samen. Wij willen kwalitatief goed en boeiend onderwijs bieden als het gaat om lezen, schrijven, het zich kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal en Engelse taal en het kunnen werken en spelen met getallen. Er is aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind met wereldoriëntatie, techniek, ICT, creatieve ontwikkeling, cultuureducatie, bewegingsonderwijs als ook kunstzinnige vorming. De sociaal emotionele ontwikkeling van elk kind heeft een belangrijke rol in ons onderwijs.   
  
Inspelen op verschillen in aanleg, tempo en belangstelling
Onze school verzorgt onderwijs waarbij rekening gehouden wordt met verschillen tussen kinderen (passend onderwijs). Dit zijn verschillen in belangstelling, aanleg en tempo. Deze verschillen worden gezien als uitgangspunt voor leren. Dit vraagt om vormen van differentiatie. We proberen zoveel mogelijk elk kind op maat te helpen. Kindgericht werken betekent dan ook meer individuele aandacht voor het kind. Professionele en positieve leerkrachten. Onze leerkrachten hebben een professionele en positieve houding. Zij organiseren en richten de leeromgeving zo in dat er handelings-en opbrengstgericht gewerkt kan worden. Het is de leerkracht die ’t doet!
Ouders zijn een belangrijke partner. We vinden het belangrijk om als school samen met de ouders en verzorgers verantwoordelijkheid te dragen voor de ontwikkeling van het kind. We brengen kinderen in gezamenlijkheid het besef bij van de verschillende normen en waarden in onze samenleving.