We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook weleens een beslissende rol in beleidszaken. De directeur van onze school bezoekt regelmatig de vergaderingen van de MR en ziet de raad als een klankbord voor de directie. Naast zaken waar men officieel instemmingsrecht over heeft, mag de MR ook advies uitbrengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, met uitzondering van die agendapunten die in beslotenheid besproken moeten worden. Het aantal agendapunten dat in beslotenheid wordt besproken, wordt zo klein mogelijk gehouden vanwege de transparantie die de MR voorstaat. Tegelijkertijd realiseert de MR zich dat sommige zaken, bijvoorbeeld personele zaken, in beslotenheid besproken moeten kunnen worden. In die gevallen worden toehoorders daarover geïnformeerd. U bent dus altijd welkom. Agendapunten, vragen en/of opmerkingen kunt u vanzelfsprekend altijd rechtstreeks bij de MR-leden kwijt of via ons e-mailadres: mr.terborch@stichtingbaasis.nl

Alle vergaderingen van de MR vinden plaats op school op maandagavond, starten om 20:00 uur en uiterlijk 22.00 uur is de vergadering afgesloten. De MR informeert alle ouders omtrent belangrijke zaken middels het ouderbulletin.
De MR bestaat uit de volgende personen:

Freddie Kootstravoorzitter,  GMR  afgevaardigde, vader van Renze (5a) en Marije (8a)
Evelien Dussel
lid, moeder van Jason (5a), Sanne (1/2b)
Fanny Stavasius
lid, moeder van Emma (5a) en Eefje (1/2c)
Christiaan Hentzen
lid, vader van Daan (4c) en Lucas (1/2c)
Anne-Mareen Tieslid, groepsleerkracht 
Menny Huttingalid, groepsleerkracht
Annemiek Tentlid, groepsleerkracht
Martijn van Santen lid, groepsleerkracht   

Notulen 05-03-2020
Notulen 14-04-2020
Notulen 28-05-2020
Notulen 23-06-2020