We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook weleens een beslissende rol in beleidszaken. De directeur van onze school bezoekt regelmatig de vergaderingen van de MR en ziet de raad als een klankbord voor de directie. Naast zaken waar men officieel instemmingsrecht over heeft, mag de MR ook advies uitbrengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, met uitzondering van die agendapunten die in beslotenheid besproken moeten worden. Het aantal agendapunten dat in beslotenheid wordt besproken, wordt zo klein mogelijk gehouden vanwege de transparantie die de MR voorstaat. Tegelijkertijd realiseert de MR zich dat sommige zaken, bijvoorbeeld personele zaken, in beslotenheid besproken moeten kunnen worden. In die gevallen worden toehoorders daarover geïnformeerd. U bent dus altijd welkom. Agendapunten, vragen en/of opmerkingen kunt u vanzelfsprekend altijd rechtstreeks bij de MR-leden kwijt of via ons e-mailadres: mr.terborch@stichtingbaasis.nl

Alle vergaderingen van de MR vinden plaats op school op maandagavond, starten om 20:00 uur en uiterlijk 22.00 uur is de vergadering afgesloten. De MR informeert alle ouders omtrent belangrijke zaken middels het ouderbulletin.
De MR bestaat uit de volgende personen:

Christiaan Hentzenvoorzitter, vader van Daan (5c) en Lucas (1/2c)
Evelien Dussel
lid, moeder van Jason (7c), Sanne (4a)
Fanny Stavasius
lid, moeder van Emma (6a) en Eefje (3a)
Vacature
Lies Kuiklid, groepsleerkracht
Britt de Jagerlid, groepsleerkracht
Martijn van Santenlid, groepsleerkracht   
Trijnie Wertien-Veningalid, groepsleerkracht 

Notulen 27 september 2021
Notulen 27 oktober 2021
Notulen 23 november 2021
Notulen 08 februari 2022
Notulen 15 maart 2022
Notulen 12 april 2022
Notulen 24 mei 2022