inloggen
emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook weleens een beslissende rol in beleidszaken. De directeur van onze school bezoekt regelmatig de vergaderingen van de MR en ziet de raad als een klankbord voor de directie.Naast zaken waar men officieel instemmingsrecht over heeft, mag de MR ook advies uitbrengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, met uitzondering van die agendapunten die in beslotenheid besproken moeten worden. Het aantal agendapunten dat in beslotenheid wordt besproken, wordt zo klein mogelijk gehouden vanwege de transparantie die de MR voorstaat. Tegelijkertijd realiseert de MR zich dat sommige zaken, bijvoorbeeld personele zaken, in beslotenheid besproken moeten kunnen worden. In die gevallen worden toehoorders daarover ge├»nformeerd. U bent dus altijd welkom. Agendapunten, vragen en/of opmerkingen kunt u vanzelfsprekend altijd rechtstreeks bij de MR-leden kwijt of via ons e-mailadres mr.terborch@stichtingbaasis.nl. 
Alle vergaderingen van de MR vinden plaats op school op maandagavond, starten om 20:00 uur en uiterlijk 22.00 uur is de vergadering afgesloten. De vergaderdata staan vermeld in het ouderbulletin en op de website. De MR informeert alle ouders omtrent belangrijke zaken middels het ouderbulletin.
De MR bestaat uit de volgende personen:

Freddie Kootstravoorzitter,  GMR  afgevaardigde, vader van Renze (3a) en Marije (6a)
Annemiek Tentsecretaris, groepsleerkracht
Donna van Heukelum-Kocklid, moeder van Lyneth (5c ) en Milou (7b)
Rolanda Oostlandlid, moeder van Hugo (2c)
Laurens Huismanlid, vader van Mats en Tim (1b) en Anne (3a)
Ans de Jagerlid, groepsleerkracht
Anne-Mareen Tieslid, groepsleerkracht 
Dorien de Vrieslid, groepsleerkracht      

Notulen 2 oktober 2017.
Notulen 18 december 2018.
Notulen 12 maart 2018.
Notulen 16 april 2018
Notulen 2 juli 2018.
Vergaderrooster schooljaar 2018-2019