inloggen
emailadres wachtwoord

Leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad actief die meedenkt over allerlei praktische zaken op leerlingenniveau. Hierbij valt te denken aan de invulling van onze verbeterpunten, zoals die zijn aangegeven bij de leerling-enquête die we ieder jaar houden, of de aanschaf van materiaal op het schoolplein, verbetering in en om de school etc. Uit de groepen 6 t/m 8 worden elk schooljaar leerlingen gekozen als afvaardiging in de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert één keer in de 6 weken onder schooltijd.
In het schooljaar 2018-2019 zijn dit de leden:
Groep 6a: Jasmijn de Bruijn
Groep 6b: Lieke Barla
Groep 6c: Servas Bulthuis
Groep 7a: Rosa Jacobs
Groep 7b: Mats Huisman
Groep 7c: Jochem Roelfsema
Groep 8a: Jurriën van Dijk
Groep 8b: Diana Koolman

Notulen: