We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Kanjerschool

OBS Ter Borch en  de Kanjertraining
Met ingang van dit schooljaar zijn we een Kanjerschool. 
Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen en kan helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.
De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJI. De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS), dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.
Doel
De Kanjertraining heeft als doel sociaal vaardig en respectvol gedrag te stimuleren en sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen.
De Kanjertraining is erop gericht kinderen gedrag te leren waar zij zichzelf goed bij voelen en waar de omgeving (klasgenoten, leerkrachten, ouders, buurt-genoten) zich ook goed bij voelt.

Alle leerkrachten van onze school zijn opgeleid voor het geven van de Kanjertraining. De leerkracht introduceert thema’s aan de hand van een bij de leeftijd passend verhaal of situatie. Voorbeelden van thema’s zijn: jezelf voorstellen, complimenten geven en ontvangen, gevoelens laten zien, grenzen aangeven en omgaan met pesten, belangstelling tonen, vriendschap, kritiek geven en ontvangen.
In rollenspellen oefenen de kinderen verschillende vormen van gedrag met behulp van vier petten (zie hierna). Daarna oefenen de kinderen de sociale vaardigheden die passen bij het thema van de les. Hierbij horen soms ook fysieke vertrouwensoefeningen. Voorbeelden hiervan zijn het opvangen van een ander kind dat zich achterover laat vallen en het samen optillen van een liggend kind.Petten en Kanjerafspraken
Een belangrijk onderdeel van de Kanjertraining is het gebruik van de petten. Ze worden gebruikt voor alle leeftijden. De vier petten staan voor vier typen gedrag.
Je bént niet een type, maar je gedraagt je op een bepaald moment in een bepaalde situatie zo.
Kinderen leren dat ze ook kunnen kiezen voor ander gedrag.
  • De zwarte pet (vlerk) staat voor brutaal, agressief, dominant, te krachtig gedrag.
  • De rode pet (aap) staat voor onverschillig, meeloop-en uitlachgedrag.
  • De gele pet (konijn) staat voor verlegen, bang, zielig gedrag.
  • De witte pet (kanjer/tijger) staat voor sociaal vaardig, betrouwbaar en oplossingsgericht gedrag.
Op een poster staan de vijf Kanjerafspraken die refereren aan het gedragvan de vier petten. Deze posters hangen in alle klassen.

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en pesten
De Kanjertraining vindt het in pestsituaties niet zinvol kinderen te bestempelen als dader of slachtoffer. Om tot een oplossing te komen die de betrokkenen recht doet, is het zinvoller beide typen kinderen iets te leren. De één moet leren geen grensoverschrijdend gedrag te vertonen, de ander moet leren duidelijk te zijn en zijn of haargrenzen aan te geven. Dit kunnen deze kinderen bij uitstek van elkaar leren!

Klik hier voor meer informatie.