We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

hoog- en meerbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid heeft een structurele plaats in ons onderwijs. Er is een beleidsplan opgesteld. In het beleidsplan hebben wij onze visie omschreven, wat onze doelgroep is, hoe wij signaleren en diagnosticeren en welke aanpassingen we in ons onderwijsaanbod maken.
De kinderen die hoge scores halen op de Cito-toetsen (I of I+) en de methode gebonden toetsen goed maken krijgen een verkorte instructie, maken vooral de moeilijkere opdrachten en krijgen daarvoor in de plaats verrijkingsstof. Deze verrijkingsstof staat op hun “plustaak”. Dit doen we m.b.v. de methoden Pluspunters, Leeskrakers, Rekentijgers en Taalmeesters. Ook het oefenen met een andere taal, werken uit diverse werkboekjes, moeilijke(re) spelletjes doen, informatieve jeugdboeken lezen etc. zijn onderdelen die we de revue laten passeren.
We richten ons de komende jaren op verdere implementatie en borging van afspraken en initiatieven zoals structureel inzetten van extra materialen m.b.v. meer- en hoogbegaafdheid en effectief klassenmanagement.
Het uitgangspunt hierbij is dat we binnen jaargroepen ontwikkeling van talenten signaleren, stimuleren en begeleiden. We hebben binnen ons team de beschikking over een specialist hoogbegaafdheid.
We verwijzen u graag naar het beleidsplan op onze site (mapje protocollen)