We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuur met Kwaliteit

We streven ernaar om de komende jaren kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plaats binnen het onderwijs te geven. Vanuit een visie ontwikkelen we enerzijds leerlijnen voor cultuuronderwijs en anderzijds wordt de deskundigheid van leerkrachten op het gebied van cultuureducatie vergroot. Daarnaast zoeken we samenwerking met verenigingen, instanties en kunstenaars in de schoolomgeving.
Hierbij werken we samen met culturele instellingen, die ons ondersteunen en begeleiden. Onderdeel van het cultuuronderwijs op onze school is het Cultuurmenu. Dit houdt in het kort in, dat de leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan kennis maken met verschillende kunst- en cultuurdisciplines. Vakdocenten spelen hierbij een grote rol. Zij geven onder andere begeleidingslessen aan leerkrachten en kunstlessen aan leerlingen.
Via een geïntegreerde aanpak van cultuur en multimedia/ ICT laten we kinderen kennis maken met aspecten als fotografie, filmen, internet, reclame, design, graffiti en beeldende kunst. We werken hierbij o.a. samen met ICO en Kunst en Cultuur Drenthe.
M.b.v. multimedia in relatie met ICT willen we ons onderwijsaanbod verrijken. Daarnaast hebben we expertise binnen ons team t.a.v. multimedia in het basisonderwijs.
We behouden onze onderwijskwaliteit door Engels, kunst en cultuur, nieuwe en multimedia in relatie met ICT een meer prominente plaats te geven in het onderwijs. Als het gaat om nieuwe methodes kiezen we bewust voor methoden die mogelijkheden bieden voor integratie van vakken, projecten en aanzetten tot het ontwikkelen van 21e eeuw vaardigheden. We hebben binnen ons team een cultuur co├Ârdinator.