We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Coronanieuws en onderwijs op afstand

Op deze pagina vindt u informatie over;

- Stand van zaken corona schoolbreed
- Maatregelen en afspraken
- Beslisboom
- Hybride onderwijs en onderwijs op afstand
- Uitleg over inloggen (MOO en Teams) en protocol privacy

We passen deze pagina regelmatig aan en we noteren de datum van de laatste aanpassing. 

Stand van zaken corona schoolbreed (geactualiseerd op 21-01-22)Langs deze weg willen we u op de hoogte stellen van de stand van zaken m.b.t. corona op onze school. 
In de tweede week na de kerstvakantie waren er 15 leerlingen besmet geraakt en meerdere kinderen waren uit voorzorg thuis wegens besmettingen in het gezin.

Er zijn twee leerkrachten besmet geraakt en groep 6b is vrijdag thuis gebleven i.v.m. meer dan 3 besmettingen in één week. Ze blijven t/m dinsdag thuis.

Uiteraard lichten we ouders van de betreffende klas(sen) in via onze communicatiemiddelen.

Maatregelen en afspraken (geactualiseerd op 05-01-22)
We vragen alle ouders en bezoekers van onze school kennis te nemen van de meest recente maatregelen en adviezen die gelden op school.

U kunt hier de brief lezen die aan alle ouders is verstuurd met daarin de adviezen en maatregelen die er gelden vanaf 10 januari. 

Communicatie bij besmetting en adviezen GGD 
  • Een coronabesmetting van een leerling wordt door de ouders zo spoedig mogelijk gemeld bij de directie via directieobsterborch@stichtingbaasis.nl en bij de eigen leerkracht. 
  • Idem bij een coronabesmetting van een huisgenoot van een leerling, een medewerker of bezoeker.
  • De directie zorgt vervolgens voor communicatie/ informatie naar de direct betrokkenen. 
  • Adviezen van de GGD zijn leidend en moeten worden opgevolgd door ouders en school. 
Als iedereen bovenstaande afspraken en maatregelen naleeft, dragen we allemaal ons steentje bij om de kans op besmettingen te verkleinen en daarmee de continuïteit op school te waarborgen.
Hartelijk dank. 

Beslisboom en uitleg (geactualiseerd op 24-12-21)
We hanteren een beslisboom die ouders helpt om te bepalen wanneer hun kind naar school mag. Indien we als school twijfelen of de beslisboom goed gebruikt is, kunnen we contact opnemen. Via deze site is altijd de meest recente beslisboom te raadplegen.
De uitleg van de beslisboom is tevens op bovengenoemde site te vinden.

Hybride onderwijs en onderwijs op afstand  
Als school hebben we afspraken gemaakt wat u van ons kunt verwachten indien uw kind of de hele klas in quarantaine (of lockdown) moet.

Ons doel is om in deze situaties binnen de mogelijkheden kwalitatief goed onderwijs te bieden.

We hebben hiervoor een infographic ontwikkeld. Er zijn twee situaties:

1. Hybride onderwijs; een gedeelte van de groep is op school en één of meerdere leerlingen van de groep zijn thuis wegens quarantaine. 
2. Onderwijs op afstand; de hele groep is thuis wegens een lockdown of groepsquarantaine.    

Inloggen in MOO
Op school maken we gebruik van MOO (Mijn Onderwijs Online). Via MOO kom je bij de educatieve software en Teams dat we gebruiken bij hybride onderwijs en onderwijs op afstand. Dit is de uitleg van thuis inloggen op MOO.

Inloggen in Teams
We gebruiken op school Teams om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Dit is de uitleg van thuis inloggen op Teams.

Privacy en Teams
Wanneer leerlingen en teamleden online gaan is het van belang om iedereen te wijzen op het protocol Privacy&Teams.