inloggen
emailadres wachtwoord

belangrijke adressen

Naam
Adres, Postcode en Plaats
Telefoon
Stichting Baasis
Postbus 75, 9470 AB, Zuidlaren
www.stichtingbaasis.nl 
050 – 4096920
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl
0800 – 8051 (gratis)
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.
0900 – 1113111 (lokaal tarief)
Centrum voor Jeugd
en Gezin Tynaarlo


Bij vragen die te maken hebben met ernstige problemen rondom opgroeien en opvoeden van kinderen tot 18 jaar.
0592 - 266662
(13.00-17.00 uur)
Schoolarts
Dhr. G. Helder; Jeuggezondheidszorg G.G.D. Drenthe
0592 – 306300
Overblijven en BSO
Stichting Trias    
email: info@stichtingtrias.nl
website: www.stichtingtrias.nl

Blokhut
email: info@bsodeblokhut.nl 
email: tso@bsodeblokhut.nl  
website: www.bsodeblokhut.nl
0592 – 338938
050-5268813
Maatschappelijk werk Noordermaat
Mw. D. Slot; Postbus 83, 9480 AB, Vries
06 – 30776580
Logopediste Gemeente Tynaarlo
Corinne Wiekema
06 - 51418207
Humanistisch vormingsonderwijs
   Ineke vd Berg
0594 – 517133
Vakleerkrachten
lichamelijke oefening
Esther Janssen
Gerrie Douw
Sylvia Laferte 
Susan
Marjon Eringa 
  Godsdienstonderwijs
Tilly Hooikammer
  
Leerplichtambtenaar
gemeente Tynaarlo
Mw. J. van Rein
0592 – 266855