We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

belangrijke adressen

Naam
Adres, Postcode en Plaats
Telefoon
Stichting Baasis
Postbus 75, 9470 AB, Zuidlaren
www.stichtingbaasis.nl 
050 – 4096920
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl
0800 – 8051 (gratis)
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.
0900 – 1113111 (lokaal tarief)
Centrum voor Jeugd
en Gezin Tynaarlo


Bij vragen die te maken hebben met ernstige problemen rondom opgroeien en opvoeden van kinderen tot 18 jaar.
0592 - 266662
(13.00-17.00 uur
Schoolarts
en jeugdverpleegkundigeNjiske de Groot

Marieke Donkerbroek

Jeugdgezondheidszorg G.G.D. Drenthe
0592 – 306300
Overblijven en BSO
Stichting Skid
email: info@stichtingskid.nl
website: www.stichtingskid.nl

Blokhut
email: info@bsodeblokhut.nl 
email: tso@bsodeblokhut.nl  
website: www.bsodeblokhut.nl
0592 – 338938
050-5268813
School maatschappelijk werk CJG Tynaarlo 
Willemijn Aalberts 0592-266737 

Humanistisch vormingsonderwijs
  Melanie Banis

Vakleerkrachten
lichamelijke oefening

Sylvia Laferte 
Susan Menger  
  Godsdienstonderwijs
Lucy Bosch
  
Leerplichtambtenaar
gemeente Tynaarlo
Mw. J. van Rein
0592 – 266855