We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

actief burgerschap

Onze leerlingen groeien op in een pluriforme en multiculturele samenleving. Wij vinden het belangrijk om kinderen op een goede manier op deze samenleving voor te bereiden. Aandacht besteden aan burgerschap en sociale integratie is een wettelijke opdracht. Bij ons op school is burgerschapsvorming niet een apart vak, het is verweven in ons onderwijsaanbod.
Onderwijs in burgerschap krijgt op de school aandacht in de vorm van:
 • Kennis en kennisoverdracht (bijv. over geestelijke stromingen, democratie discriminatie, rechtspraak en verkiezingen).
 • Houding/attitude (bijv. samenwerken, samenspelen, verantwoordelijkheid en waarden en normen).
 • Reflectie en meningsvorming (bijv. omgaan met levensvragen, waarden en normen).
 • Sociale vaardigheden (bijv. omgangsvormen, grenzen stellen en functioneren in een groep).
 • School als oefenplaats (bijv. school-en groepsafspraken, oefenen in democratie, leren omgaan met conflicten).
 • Gerichtheid op de buitenwereld (bijv. excursies en voorlichting door externen).
 • Basiswaarden; op onze school hanteren we de volgende basiswaarden van de democratische rechtsstaat: 

  • Vrijheid van meningsuiting;
  • Gelijkwaardigheid;
  • Respect voor anderen;
  • Verdraagzaamheid;
  • Autonomie;
  • Afwijzen van onverdraagzaamheid;
  • Afwijzen van discriminatie;
  • Ongewenste opvattingen, houdingen en gedragingen van onze         kinderen corrigeren wij.