inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

vorig bericht | volgend bericht

Ongeoorloofd verzuim

maandag 3 juni 2019
door Martijn van Santen
We worden de laatste tijd steeds vaker geconfronteerd met ziekmeldingen vlak voor of kort na een vakantieperiode. Het is belangrijk voor u als ouders te weten dat wij als school de plicht hebben om dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. Men voert vooraf als ook achteraf controles uit, waarbij ziekmeldingen worden nagetrokken. Het kan betekenen dat er een leerplichtambtenaar bij u aan de deur komt. Als blijkt dat er geen sprake van ziekte is, zal er bij afwezigheid actie ondernomen worden. We hebben dan te maken met ongeoorloofd verzuim. Het betekent dat u een uitnodiging voor een gesprek krijgt, tevens wordt er een proces-verbaal worden opgemaakt. We wijzen u graag nog even naar de bijlage
vorig bericht | volgend bericht