inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

OBS Ter Borch staakt vrijdag 15 maart!

woensdag 13 maart 2019
door meester Martijn
Op vrijdag 15 maart wordt er op de scholen voor primair onderwijs, maar ook in andere onderwijssectoren, gestaakt. Voor uw kind betekent dit, dat er op deze dag geen les wordt gegeven op OBS Ter Borch. We vragen u deze dag uw kind thuis te houden, of een andere vorm van opvang voor uw kind te regelen. Wij beseffen dat dit voor u ongemak met zich mee brengt. Toch hebben wij hiertoe moeten besluiten. U hebt ongetwijfeld in nieuwsberichten gehoord over het tekort aan leerkrachten. In de komende jaren gaan veel ervaren leerkrachten met pensioen. Daarnaast besluiten collega’s ook om uit te wijken naar andere, vaak beter betaalde, functies. Het aantal nieuwe leerkrachten dat (bijna) is afgestudeerd aan de PABO’s is veel te klein om het aantal vertrekkers op te vangen. Het tekort aan leerkrachten werd al jaren geleden aangekondigd. Toch is er door opeenvolgende regeringen niet genoeg gedaan om dit dreigende tekort op te vangen.
Op school hebt u hier al het een en ander van gemerkt. Wanneer een leerkracht ziek werd, werd dit vaak binnen de school opgelost. Er werd een parttimer gevraagd extra te komen werken. Wanneer het niet anders kon, werd een klas leerlingen verdeeld over andere klassen of werd ouders gevraagd zelf voor opvang te zorgen. Op die manier krijgen echter alle leerlingen te weinig aandacht. En wordt het steeds moeilijker de kwaliteit van onderwijs, waar wij voor staan, te garanderen. We zijn nu op een punt aangekomen waarop we moeten besluiten: Zo kan het niet langer. Verschillende scholen hebben al moeten besluiten een 4-daagse schoolweek in te voeren. Alleen op die manier kunnen zij nog kwaliteit van onderwijs, door gekwalificeerde leerkrachten, leveren.
Daarom nu deze staking. Wij hopen hiermee de noodzaak van echte, structurele maatregelen duidelijk te maken. Wij vragen aan de beleidsmakers in Den Haag te zorgen voor een echte, structurele investering om de kwaliteit van het onderwijs aan uw en onze kinderen te kunnen garanderen. Deelt u onze zorgen en wilt u ons steunen, dan kan dat door de petitie te tekenen via de link: www.investeer-in-onderwijs.nl  

Hier kunt u de brief lezen hoe hoog de nood is.

Met vriendelijke groeten,
Mede namens het team van OBS Ter Borch,