inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuws

Ouderbulletin 17 is uit!

Ouderbulletin 17 is uit, dit is het laatste nieuws van dit schooljaar. Vrijdag 6 september komt het eerste ouderbulletin van het nieuwe schooljaar uit.

Schoolreis groep 7

Lees hier het schoolreisverslag van Maaike.

Ouderbulletin 16 is uit.

Ouderbulletin 16 is uit, fijn weekend en veel leesplezier!

Ongeoorloofd verzuim

We worden de laatste tijd steeds vaker geconfronteerd met ziekmeldingen vlak voor of kort na een vakantieperiode. Het is belangrijk voor u als ouders te weten dat wij als school de plicht hebben om dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. Men voert vooraf als ook achteraf controles uit, waarbij ziekmeldingen worden nagetrokken. Het kan betekenen dat er een leerplichtambtenaar bij u aan de deur komt. Als blijkt dat er geen sprake van ziekte is, zal er bij afwezigheid actie ondernomen worden. We hebben dan te maken met ongeoorloofd verzuim. Het betekent dat u een uitnodiging voor een gesprek krijgt, tevens wordt er een proces-verbaal worden opgemaakt. We wijzen u graag nog even naar de bijlage

binNenkORT

Zomervakantie Ma 15 Jul 2019 0:00 Zo 25 Aug 2019 23:59

Home

Welkom op de website van OBS Ter Borch. Met een enthousiast team staan we samen sterk om kinderen in een veilige omgeving te inspireren tot leren met plezier!  Onze activiteiten richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed en passend onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid. Veel kijk- en leesplezier!