inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuws

Ouderbulletin 16 is uit.

Ouderbulletin 16 is uit, fijn weekend en veel leesplezier!

Ongeoorloofd verzuim

We worden de laatste tijd steeds vaker geconfronteerd met ziekmeldingen vlak voor of kort na een vakantieperiode. Het is belangrijk voor u als ouders te weten dat wij als school de plicht hebben om dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. Men voert vooraf als ook achteraf controles uit, waarbij ziekmeldingen worden nagetrokken. Het kan betekenen dat er een leerplichtambtenaar bij u aan de deur komt. Als blijkt dat er geen sprake van ziekte is, zal er bij afwezigheid actie ondernomen worden. We hebben dan te maken met ongeoorloofd verzuim. Het betekent dat u een uitnodiging voor een gesprek krijgt, tevens wordt er een proces-verbaal worden opgemaakt. We wijzen u graag nog even naar de bijlage

meester Eric (8A) gaat trouwen!

Het is morgen 17 mei 2019! Een speciale dag voor meester Eric en zijn vriendin Jolien want ze gaan trouwen! Ze brengen zo rond 13.30 uur ook nog een bezoek aan de kinderen en juf Manon van groep 8A. We verwelkomen het bruidspaar met een erehaag van de midden-en bovenbouw kinderen! Wilt u een kijkje komen nemen? U bent van harte welkom. Namens alle kinderen, meesters en juffen de felicitaties en we wensen Eric en Jolien veel geluk!

binNenkORT

Contactavonden facultatief Ma 24 Jun 2019 0:00 Vr 28 Jun 2019 23:59
Contactavonden facultatief Ma 1 Jul 2019 0:00 Vr 5 Jul 2019 23:59
Margedag gr 1 en 2 Wo 3 Jul 2019 0:00 Wo 3 Jul 2019 23:59
Muziekavond Vr 5 Jul 2019 0:00 Vr 5 Jul 2019 23:59
Wisselochtend Wo 10 Jul 2019 0:00 Wo 10 Jul 2019 23:59

Home

Welkom op de website van OBS Ter Borch. Met een enthousiast team staan we samen sterk om kinderen in een veilige omgeving te  inspireren tot leren met plezier! 
Onze activiteiten richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed en passend onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid. Veel kijk- en leesplezier!