BSO

Buitenschoolse opvang op Obs Ter Borch

Voor de buitenschoolse opvang werkt onze school samen met drie organisaties te weten Stichting Trias, BSO de Blokhut en SKSG kinderopvang. Hieronder vindt u informatie die door alle drie is aangeleverd.
 
BSO door Stichting Trias

Als u voor-, tussen- en/of naschoolse opvang nodig heeft, kunt u gebruikmaken van de opvang van stichting Trias. Trias is een professionele, HKZ gecertificeerde, opvanginstelling die zowel een kinderdagverblijf (de Woelwaters) als een BSO locatie (de Riethut) in het Borchkwartier heeft gehuisvest. Kinderen die gebruik maken van de BSO kunnen ook deelnemen aan de Sport BSO in de sportzaal van het Borchkwartier. Het overblijven wordt verzorgd door een vast team van gekwalificeerde beroepskrachten en enthousiaste vrijwilligers.
 
Aanmelden voor de opvang kan bij de afdeling planning & plaatsing van Trias, telefoon 0592- 338948
Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.stichtingtrias.nl


BSO door de Blokhut

BSO de Blokhut biedt Buitenschoolse Opvang aan kinderen van 4-15 jaar. Er zijn verschillende vormen van opvang die los van elkaar kunnen worden afgenomen.
 
VSO (Voorschoolse Opvang) van 7.00 uur tot aan de start van de school.
TSO (Tussenschoolse Opvang) van 12.00-13.00 uur.
NSO (Naschoolse Opvang), aansluitend op de schooltijd tot 18.30 uur.
 
Opvang tijdens margedagen van 7.30 tot 18.30 uur.
Vakantieopvang van 7.30 tot 18.30 uur.
 
Ouders kunnen uit de bovenstaande onderdelen zelf een opvangpakket samenstellen dat zoveel mogelijk aansluit bij hun eigen situatie en specifieke wensen en behoeften. Bij VSO en NSO worden kinderen van de school gehaald/naar de school gebracht door de medewerkers van de Blokhut.
 
BSO de Blokhut werkt vanuit de idee van talentontwikkeling. Dit houdt in dat ieder kind ontdekte of nog onontdekte talenten bezit. Bij BSO de Blokhut wordt geprobeerd middels het aanbieden van een breed en gevarieerd (activiteiten)programma kinderen hun talenten verder te laten ontwikkelen of nieuwe talenten te leren ontdekken. Dit alles gebeurt binnen een vast kader. Er wordt op een gestructureerde manier gewerkt, er worden regels met elkaar afgesproken en afspraken met elkaar gemaakt. Kinderen en groepsleiding zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het nakomen van regels en afspraken en een goede sfeer op de groep en bij de activiteiten. Begeleiding van de kinderen gebeurt door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Zij zijn allen pedagogisch geschoold maar komen in verband met het gevarieerde (activiteiten)programma uit verschillende werkgebieden zoals bijvoorbeeld de (buiten)sport, de creatieve hoek, de zorg of het onderwijs.
 
Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website: www.bsodeblokhut.nl. Natuurlijk kunt u bij vragen ook altijd contact opnemen of een afspraak maken voor een uitgebreide rondleiding: info@bsodeblokhut of 050 5268813.
 
BSO door SKSG
 
Buitenschoolse opvang
 
Obs Ter Borch heeft met SKSG Kinderopvang afspraken gemaakt voor de uitvoering van buitenschoolse opvang (BSO). Obs Ter Borch werkt samen met BSO Battello van SKSG Kinderopvang.
De samenwerking tussen Obs Ter Borch en de BSO heeft verschillende voordelen voor u.
SKSG Kinderopvang haalt en brengt de kinderen van/naar school. De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op de schooltijden en margedagen.

 
Welkom bij BSO Battello!
 
Bij onze BSO is de sfeer ontspannen en vertrouwd, waardoor de kinderen zich zelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen grenzen en mogelijkheden leren kennen. Een uitdagende speelomgeving, zowel binnen als buiten, bevordert deze ontdekkingsreis. Op onze website kunt u meer lezen over de diverse BSO locaties.
 
Meervoudige Intelligentie
 
Aan de hand van Meervoudige Intelligentie en het Top (Tijd voor Ontspanning en Plezier) programma bieden we de kinderen een rijke leeromgeving, met activiteiten die passen bij hun interesses en mogelijkheden. Zo worden kinderen gestimuleerd te werken aan hun talenten en kwaliteiten.
 
SKSG Kinderopvang - Uw kind in vertrouwde handen
SKSG Kinderopvang verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en/of bij gastouders verspreid over de stad Groningen en de regio. SKSG Kinderopvang streeft geen winst na. Onze doelstelling is het bieden van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Dat doen wij door veilige, verantwoorde en veelvormige opvang te bieden, met deskundige en gemotiveerde medewerkers.


Wilt u meer weten over onze BSO? Neem gerust contact op met de locatiemanager van de BSO. Voor inschrijven en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van SKSG Kinderopvang op telefoonnummer 050 317 1390 of zie voor meer informatie: www.sksg.nl