Belangrijke adressen
Naam


Adres, Postcode en Plaats


Telefoon


Stichting Baasis

Postbus 75, 9470 AB, Zuidlarenwww.stichtingbaasis.nl 050 – 4096920

Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl
0800 – 8051 (gratis)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.
0900 – 1113111 (lokaal tarief)

Centrum voor Jeugd
en Gezin Tynaarlo

Bij vragen die te maken hebben met ernstige problemen rondom opgroeien en opvoeden van kinderen tot 18 jaar.

0592 - 266662
(13.00-17.00 uur)


Schoolarts
Dhr. G. Helder; Jeuggezondheidszorg G.G.D. Drenthe

0592 – 306300

Overblijven en BSOStichting Trias
    
email: info@stichtingtrias.nl
website: www.stichtingtrias.nl
Blokhut

email: info@bsodeblokhut.nl 
email: tso@bsodeblokhut.nl  

website: www.bsodeblokhut.nl


 
0592 – 338938


 
 
 
050-5268813Maatschappelijk werk Noordermaat
Mw. D. Slot; Postbus 83, 9480 AB, Vries


06 – 30776580


Logopediste Gemeente Tynaarlo
Corinne Wiekema


06 - 51418207


Humanistisch vormingsonderwijs
   Ineke vd Berg


0594 – 517133


Vakleerkrachten
lichamelijke oefening
Esther JanssenGerrie DouwSylvia Laferte SusanMarjon Eringa    

Godsdienstonderwijs
Tilly Hooikammer

  

Leerplichtambtenaar


gemeente Tynaarlo


 


Mw. J. van Rein


0592 – 266855