Home

 Welkom op onze site.


Sinds augustus 2009 is onze school gehuisvest in de prachtige multifunctionele accommodatie (MFA) Borchkwartier. Dit gebouw biedt m.i.v. het nieuwe schooljaar plaats aan onze school ,de kinderopvang en de naschoolse opvang van Trias. Het gebouw heeft ruime gangen die we gebruiken als onderwijspleinen, een sporthal die in twee gelijke delen kan worden gebruikt, een speellokaal, een ontmoetingsruimte en voorzieningen voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang, een muziekschool, een logopedische-, kinderfysio therapeutische  praktijk en een verloskundigenpraktijk. Daarnaast hebben we een eigen bibliotheek.
 

De school heeft in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt van 12 groepen in 2009 naar momenteel 23 groepen. Wij zijn dus een groeiende school met op dit moment 525 leerlingen verdeeld over 23 groepen. Er werken 42 personeelsleden waaronder 32 groepsleerkrachten, 5 vakleerkrachten gymnastiek, 4 bouwcoördinatoren, 2 interne begeleiders, 1 specialist hoogbegaafdheid, 2 onderwijsassistenten en een administratief medewerkster. De schoolleiding bestaat uit een unit-directeur en een unit-coördinator.