Home

 Welkom op onze site.

 

 

Sinds augustus 2009 is onze school gehuisvest in de prachtige multifunctionele accommodatie (MFA) Borchkwartier. Dit gebouw biedt m.i.v. het nieuwe schooljaar plaats aan onze school ,de kinderopvang en de naschoolse opvang van Trias. Het gebouw heeft ruime gangen die we gebruiken als onderwijspleinen, een sporthal die in twee gelijke delen kan worden gebruikt, een speellokaal, een ontmoetingsruimte en voorzieningen voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang, een muziekschool, een logopedische-, kinderfysio therapeutische  praktijk en een verloskundigenpraktijk. Daarnaast hebben we een eigen bibliotheek.
 

Wij zijn een groeiende school met op dit moment ongeveer 500 leerlingen, verdeeld over 21 groepen. Er werken 35 personeelsleden waaronder unit-directeur Bert Wansink, unit-coördinator Anneke Dalmolen, 28 groepsleerkrachten, vakleerkrachten gymnastiek, 2 intern begeleiders en een administratief medewerkster.